TÂM THÀNH


Xót Xa
 

Nằm nghe sóng vỗ ruột gan nhàu
Biết đến bao giờ mới gặp nhau
Sao nỡ chê bai hoàn nhẫn cưới
Lại còn trách móc trả buồng cau
Nghĩ đời bạc bẽo tình thay hướng
Thêm lẽ khi không dạ đổi màu
Ai đuổi xua thuyền rời khỏi bến
Đề rồi ôm hận mãi buồn đau

Mong Hết Dịch


Lâu nay lẩn quẩn cứ trong nhà
Trông có tin lành ló mặt ra
Đi bộ may còn nhờ gót lết
Đạp xe đâu nổi bởi thân già
Tình hình phức tạp chưa thông ngõ
Chốt chặn đâu đà dễ vượt qua
Biết đến bao giờ cho xả lệnh
Kinh doanh sinh hoạt kịp theo đà.



 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành