THÁI QUỐC MƯU
 
 
VỊNH CÁI TRỐNG
 
Cái mặt căng căng vẻ lạnh lùng.
Óc đầu chẳng có, ruột gan không!
Nên, hư chẳng khỏi tay người khiến,
Lớn, nhỏ không qua ý kẻ dùng.
Có mắt không tròng nên nhục xác,
Vô hồn, lớn tiếng mới khòm lưng.
Nghe qua những tưởng vinh vang đó!
Tận mặt mới hay nỗi khốn cùng!
Mỹ tho, August 5, 1975

TRÁI TIM SÔNG NÚI
 
Đứng giữa đất trời với núi sông,
Con người thì có trái tim hồng.
Nắng mưa dầu dãi trơ gan đá
Dòng máu trung kiên sạch tấm lòng!
Sóng bủa dễ đâu mòn sức nước,
Nhà lao há chuyển được tâm hồn?
Trái tim chân chính ngàn năm vẫn...
Sáng tỏa muôn đời giống Lạc Long
Trại tù Bàu Lâm, July 21, 1976
 
LÒ RÈN
 
Phì phị ống bể thổi hồng than.
Đặt ở giữa lò một thỏi gang.
Búa nện đầu đe tung khí sắc,
Lửa trui nước thép rực hào quang.
Nấu nung há dễ thay tinh thép?
Gọt giũa may ra đổi mặt hàng!
Tôi luyện càng già, càng sắc bén,
Lại càng bền chắc với thời gian.
Trại tù Bàu Lâm, Sept. 27, 1980
 
VỊNH CÂY SÀO
 
Vóc thẳng, lòng ngay đứng giữa trời.
Nặng tình sông nước mãi không thôi!
Vung lên ác điễu hồn chao đảo,
Thọc xuống kình ngư vía rụng rời.
Bốn cõi mênh mông vầng nguyệt chiếu,
Một đời rực rỡ ánh dương soi.
Gió mưa? - Mặc! Gió mưa vùi dập!
Sông nước nặng tình - Mãi mãi thôi.
Georgia, USA tháng 4, 1995
 
 VỊNH STONE MOUNTAIN *
 
Sừng sững vươn lên giữa bụi hồng.
Chẳng hề thẹn mặt với non sông.
Nắng lên, lấp lánh vầng dương tỏa,
Chiều xuống, lung linh ánh nguyệt lồng.
Khí thế bao trùm cơn bão loạn,
Tinh thần hun đúc tính oai phong.
Giữa trời, một cõi ngàn thu đứng.
Phong cách người người đắm đuối trông.
Atlanta, USA. June 14, 2002
 
* Stone Mountain: tên một quả núi ở Atlanta, Georgia. Núi chỉ là khối đa lớn và nhẵn.

  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu