THÁI QUỐC MƯU
(Dịch Thơ)


 
Thơ Đặng Dung 鄧容
 
 
                       感懷            CẢM HOÀI
 
世事悠悠奈老何,Thế sự du du nại lão hà
無窮天地入酣歌。Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
時來屠釣成功昜,Thời lai đồ điếu thành công dị
運去英雄飲恨多。Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
致主有懷扶地軸,Trí chúa hữu hoài phù địa trục
洗兵無路挽天河。Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
國讎未報頭先白,Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
幾度龍泉戴月磨。Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.
 
Diễn giải:
 Việc đời dằng dặc mà ta đã già, biết làm thế nào?
Trời đất mênh mông đắm trong cuộc rượu hát ca.
Khi gặp thời, người làm nghề hàng thịt, kẻ câu cá cũng dễ thành công,
Lúc lỡ vận, bậc anh hùng đành phải nuốt hận nhiều.
Giúp chúa, những mong xoay trục đất lại,
Rửa vũ khí không có lối kéo tuột sông Ngân xuống.
Thù nước chưa trả được mà mái tóc đã bạc sớm,
Bao phen mang gươm báu mài dưới bóng trăng.
(Theo Wikipedia)
 
Thái Quốc Mưu phỏng dịch
 

        Nỗi Ưu Hoài

       Việc nước cưu mang đến tuổi già.
       Tận cùng trời đất mộng bình ca.
       Gặp thời - giặc cỏ luôn vênh váo.
       Hết vận - phận mình ngậm xót xa
       Những tưởng chuyển lay vầng nhật nguyệt
       Ngặt không quét nổi dãy Ngân Hà
       Mái đầu nhuộm trắng mà quên phắt
       Bóng nguyệt mài gươm vụt xế tà.
                          

 
  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu