THÁI QUỐC MƯU

Nỗi Lòng

Dòng đời ngăn cách bởi nghèo, sang
Phận bọt bèo trôi lắm bẽ bàng
Thơ phú nâng niu hồn cố quận
Tâm tình chôn chặt mớ hành trang
Ân đời gắn bó cùng sông núi
Nhân nghĩa khắc ghi với đá vàng
Món  nợ non sông không trả được
Ta  đành ôm ấp nỗi sầu mang
Atlanta, Feb. 11, 2010

Chợ Đời

Bảy mốt? – Ồ! ta bảy mốt rồi!
Dòng đời như thể một trò chơi
Vẩy vung ngọn bút đùa trăm họ
Tung ném vần thơ chọc đất trời
Gian giảo thói đời đem giấu kín
Chân thành lòng lão trải ra phơi
Bạn bè hôm sớm vui trăng gió
Chén rượu hừng lên vỗ bụng cười
Atlanta, Feb. 09, 2017
  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu