THANH BÌNH

Tình Đá
 
Đá tự ru mình khúc thảnh thơi
Rêu phong chiếc áo mặc trêu đời
Non xa chồng chất bao đồi núi
Biển thắm nổi chìm mấy đảo khơi
Biết sống tĩnh tâm thơ diệu ý
Vui chơi động trí sáo siêu lời
Tháng năm đón gió hòa âm nhạc
Giai điệu chung tình vọng khắp nơi.
 
                       
Tình Biển
     
Xanh ngát chập chùng tận cõi xa
Tùng dương thăm thẳm rộng bao la
Sóng lòng lãng mạn trôi vô định
Biển nước mặn nồng sống vị tha
Gửi gió mây bay mưa lất phất
Hòa dòng sông đổ nhạc đồng ca
Thủy chung son sắt tình sâu lắng
Lai láng hồn thơ nét đậm  đà.
 
  Trở lại chuyên mục của : Thanh Bình