THANH BÌNH
 

Tình Xuân

Sóng vỗ bờ vui rộn hải hà
Xuân về xao động dậy hồn hoa
Đào, mai hé nụ khoe hương sắc
Én, bướm chao mình dạo khúc ca
Nhớ thuở mưa rơi tô lá thắm
Thương thời nắng trải điểm màu xa
Mây hồng lãng đãng xuân thơ mộng
Nét đẹp hoài vương bóng nguyệt tà
  Trở lại chuyên mục của : Thanh Bình