THANH BÌNH
 

Vịnh Cây Khế Bên Hè Nhà
 
Một mình tựa vách đứng âm thầm,
Cây khế hè nhà trải tháng năm
Ngọn, lá ngoi lên vùng ánh sáng
Tán, cành phủ xuống góc sân râm
Hoa trêu gọi bướm, ong vờn đậu
Quả ửng xui chim, két đến tầm
Chua, ngọt cho người theo khẩu vị
Bốn mùa chăm chỉ trổ tình thâm.
 
  Trở lại chuyên mục của : Thanh Bình