THÍCH TÍN THUẬNBức Tranh Quê


Ngọn nắng phun màu giữa cảnh say
Trời xanh thả một cánh chim này
Xa bờ ruộng lúa phơi đòng thảy
Dịu lối cành đa phủ ngõ dày
Lũ vịt theo dòng tôm cá nhảy
Con gà rụt cổ bướm diều bay
Đường rêu ngói cũ lòng như trảy
Trước nẻo bình yên được vẽ bày./.
05.06.2016
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận