THÍCH TÍN THUẬN


Chiều Đông

Mây từng đám lượn phủ miền không,
Lả cánh cò nghiêng giữa ruộng đồng
Ngọn gió se hồn ru bãi sậy
Con đò lặng mái ngủ triền sông
Vừa nghe tiếng mõ bên chùa dịu
Đã lắng nguồn tâm ở dạ nồng
Bóng ngã hiên nhà lan toả khói
Âm thầm sắc tạ buổi chiều đông./.

 
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận