THÍCH TÍN THUẬN

 
Chiều Thu
 
Thu chiều giọt nắng khẽ khàng buông
Lả cánh cò chao gợn nỗi buồn
Một áng mây hồng lơ lững trải
Đôi dòng lệ ấm thẩn thờ tuôn
Tìm đâu dáng cũ ngày chung mộng
Để tận hồn xưa lối rẽ nguồn
Khói thoảng lưng trời mơ quyện ngõ
Ôm hờ ngọn núi giữ tình suông./.
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận