THÍCH TÍN THUẬN


Đông Về

Nắng trải yên bình giữa vạn hoa,
Phiền ưu tợ thể vắng ta bà
Ong dìu bướm lượn bên vườn nhỏ
Gió quyện mây lồng những nẻo xa
Ủ ấp niềm vui bày vạn ngõ
Ghìm chôn nỗi nhớ cạn chung trà
Đông về góp lại ân tình cũ
Sưởi ấm bao lòng lạnh lẽo qua./.
29.10.2016Mưa Chiều

Lắng giọt mưa chiều giữa khoảng không,
Trần gian rộn rã biết bao lòng
Ưu phiền lắm bận muôn đường trải
Khổ não trăm chiều khắp dạ đong
Xếp củi vùi tro chờ một bữa
Dò chân lội nước mở hai tròng
Đông đầu lụt bão quê mình khó
Lắng giọt mưa chiều giữa khoảng không./.
30.10.2016


Hoài Mơ

Vô thường lão bệnh chuyển đời xuân,
Vạn nẻo bồng phiêu những mấy lần
Xuống ruộng lên bờ rêm ngũ uẩn
Dầm mưa dãi nắng lịm ai trần
Cho dù mắc việc muôn ngày đủ
Cũng gắng rèn tâm mọi buổi cần 
Thất thập dư ngoài đâu trẻ nữa
Hoài mơ bóng nguyệt mãi trong ngần./.
30.10.2016

 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận