THÍCH TÍN THUẬN
(Dịch thơ Trần Quang Khải)


1/ Chữ Hán
 

春日有感其一
陳光凱

 

雨白肥梅細若絲,
閉門兀兀坐書癡。
二分春色閒蹉過,
五十衰翁已自知。
故國心還飛鳥倦,
恩波海闊縱鱗遲。
平生膽氣輪囷在,
醉倒東風賦一詩。

 

2/ Âm Hán Việt:
 

Xuân Nhật Hữu Cảm Kỳ I
Trần Quang Khải

 

Vũ bạch phì mai tế nhược ti,
Bế môn ngột ngột toạ thư si.
Nhị phần xuân sắc nhàn sai quá,
Ngũ thập suy ông dĩ tự tri.
Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện,
Ân ba hải khoát túng lân trì.
Bình sinh đảm khí luân khuân tại,
Tuý đảo đông phong phú nhất thi.

3/ Bài Dịch:

Hoài Cảm Tiết Mùa Xuân I
Thích Tín Thuận


Mưa phùn nhẹ phất giữa vườn mai
Khép cổng tình si ngẫm mộng hoài 
 Quá nửa ngày xuân còn ngõ bụi
Phương tròn tuổi mệnh rõ mình ai
Trời cao cánh mỏi chim về giậu
Biển rộng thuyền êm cá quẫy chài
Đảm khí luôn còn nguyên vẹn nỗi
Xuân thềm sảng khoái một vần khai./.
18.03.2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận