THÍCH TÍN THUẬN


Hoàng Hôn
 

Vầng dương những lịm cuối chân trời
Khoảng nắng đang còn giữa cuộc chơi
Đỏ vện làn mây vờn quãng gió
Vàng loang ngọn lá ửng khoen đời
Muôn đường khách lữ chân mòn mỏi
Góc chữ vô thường dạ tả tơi
Rõ khéo hoàng hôn bày biện cảnh
Trần gian lắm kẻ mộng tươi ngời..../.

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận