THÍCH TÍN THUẬN


Khấn Nguyện

Hoài trông nguyện ước sẽ mau thành
Khép những vui vầy tuổi mộng xanh
Nẻo huyễn thiền môn làm ý dịu
Đường mê tịnh pháp giữ nhân lành
Chuyên lòng chí vững hồn an hỷ
Tĩnh trí tâm bền cảnh lạc thanh
Chín phẩm đài sen cùng trỗi dậy
Niềm mong giải thoát tự đâu dành?./.
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận