THÍCH TÍN THUẬN

 

Khéo Quên Mùa Thu
 

Sương làn nhẹ cuốn buổi đầu thu
Ấy nẻo trần gian đã mịt mù
Lối cũ trăng mờ không bạn rảo
Đêm buồn gió lịm chẳng đàn ru
Tàn cơn mộng ảo tình lưu luyến
Giải những phiền ưu dạ đáp thù
Cõi tạm vô thường sao cứ để
Cho lòng vướng nghiệp cảnh trần du./.
20.07.2018

 

Thu Vàng
 

 

Vàng sân lá rụng tả tơi buồn
Cưỡi nắng mây về lệ nhỏ tuôn
Sóng vỗ thuyền chao dòng nguyệt chảy
Trời se ngõ lạnh gió đông luồn 
Không còn hạ nghĩa vừa lên ý
Chỉ có thu tình đã dệt khuôn
Chức mãi chờ Ngưu vầy mộng tưởng
Kiều Ô thước chửa vẹn đôi nguồn./.
19.07.2018

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận