THÍCH TÍN THUẬN


Khéo Đã!?
 

Vui thì rõ thật chẳng tày gang
Để lại buồn đau kiếp bẽ bàng
Bởi đã ê chề câu sự thế
Nên đừng ngạo nghễ bóng hào quang
Trần gian nửa khắc vô thường bện
Ác nghiệp vài giây khổ não quàng
Khéo cuộc đi về ai cũng tỏ
Nhưng mà mãi vấp dạ hoài mang.....!
26.10.2019

Tìm Trăng

Trăng vằng vặc chiếu gió xôn xao
Rỡ ánh trăng khuya đỗi ngọt ngào
Lá đỡ vầng trăng trần hảo hảo
Trăng lồng bọt nước cảnh hao hao
Khều trăng mượn ý làm lơ láo
Đuổi bóng tìm trăng nhảy nháo nhào
Mãi kiếm trăng ngàn chân trệu trạo
Trăng vời vợi lối tưởng tào lao./.
25.10.2019

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận