THÍCH TÍN THUẬN
 
Mặc!

Đà mang ngũ uẩn kiếp con người
Diễn trọn vai hề chớ để vơi
Lỡ gánh ưu phiền nên vẹn buổi 
Dần xa khổ não phải yên thời
Thuyền xao chẳng nệ làn mưa nỡm
Sóng vỗ hề chi bọt biển trời!
Mặc thế nhân tình tang hải cõi
Buông hồn vạn nẻo nỗi niềm chơi./.
27.06.2015
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận