THÍCH TÍN THUẬN


Nguyệt Xưa

Góp những ân tình kỷ niệm xưa,
Về hong ngọn nắng đã lên vừa
Bao ngày trải mộng nơi cành lá
Lắm buổi xao hồn giữa giọt mưa
Bởi lẽ niềm mơ cùng dạ thiếu
Rồi ra nỗi nhớ trọn đêm thừa
Ai còn giữ lại câu thề đó
Hãy gửi cho mình bóng nguyệt thưa./.
05.11.2016


Thuyền Xa Bến Mộng

Kỉnh lễ hồng danh đức Phật đà,
Tâm hồn thoải mái lỗi lầm tha
Tìm câu hỷ lạc mười phương tĩnh
Trải ý bình an vạn ngõ hòa
Ngã tưởng quên lần xa nghiệp ác
Duyên trần cắt bỏ dẹp lòng ma
Buồm giương rẽ sóng con thuyền thẳng
Hướng cõi nhàn thanh nẻo nhật tà./.
05.11.2016
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận