THÍCH TÍN THUẬN


Ơn Người Hướng Đạo

 

Ơn mẹ công cha khéo tạo đèn,
Thầy khều bấc lụn lửa hồng nhen
Dẫn văn giảng toán ngày thêm rạng
Đạo rỡ trò ngoan dạ chẳng hèn
Tình bạn nơi lòng ai đã tiếc
Luôn tròn trách nhiệm ở nhiều phen
Khắc ghi chí nguyện nuôi hoài bão
Huớng trẻ thành nhân chí phải rèn.

Về Đâu?

Quạnh quẽ thu mùa thả giọt ngâu
Vầng trăng thấp thoáng cảnh đưa sầu
Rập ràng gió dạo cung trầm bổng
Trằn trọc đêm vày giấc cạn sâu
Quán trọ đìu hiu thương cửa vắng
Trần ai thổn thức khiến tim nhàu
Vui buồn đã khéo ê chề nỗi
Dạ rối ren niềm biết hỏi đâu?


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận