THÍCH TÍN THUẬN


 

Tết Xuân


Chửa Tết nhưng mà đã rộn Xuân
Niềm mơ mộng Tết cảnh Xuân ngần
Xuân nồng Tết đượm bao đường khải
Tết nghĩa Xuân tình vạn nẻo huân
Vỡ nụ tầm Xuân chờ Tết thỏa
Bày đôi liễn Tết đợi Xuân nhuần
Xuân về tọa ẩm hương gừng Tết
Rạng rỡ Xuân hồng Tết chuyển luân../.


Chào Xuân

Chuẩn bị xuân về sẵn đó rau
Vườn xanh ngọn cải ớt tươi màu
Vui ngày khó buổi giờ đang bận
Thỏa ý no lòng bữa lại mau
Cứ việc trồng nhân rồi quả mãn
Đừng nên đập vỏ khiến tim nhàu
An bình khổ não từ ba nghiệp
Chớ để mai rày mãi dạ đau./.

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận