THÍCH TÍN THUẬN
(Dịch thơ: Lý Bạch)

1/ Chữ Hán:
 

 

 

 李白

 

, 
。 
, 
。 
, 
。 
, 
。 
, 


2/ Âm Hán Việt
 

Xuân nhật độc chước kỳ 1
Lý Bạch
 

Đông phong phiến thục khí, 
Thuỷ mộc vinh xuân huy. 
Bạch nhật chiếu lục thảo, 
Lạc hoa tán thả phi. 
Cô vân hoàn không sơn, 
Chúng điểu các dĩ quy. 
Bỉ vật giai hữu thác, 
Ngô sinh độc vô y. 
Đối thử thạch thượng nguyệt, 
Trường tuý ca phương phi.


3/Phỏng Dịch


Độc Ẩm Ngày Xuân
Thích Tín Thuận

 

Khẽ gió hương nồng dạo cảnh khơi
Tình cây nghĩa nước rộn xuân đời 
Tươi màu cỏ biếc vầng dương rọi
Bở nhụy mai vàng những cánh rơi
Giữa núi tàng mây về ủ mộng
Ngoài hiên lũ điểu réo vang trời
Chưa tìm có chỗ đêm vừa vặn
Đã thấy nơi mình dạ thảnh thơi
Bạn hữu vầng trăng gài đá tảng 
"Phương phi" điệp khúc tửu thay lời./.

09.09.2017

 
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận