THÍCH TÍN THUẬN
 
 
Thoát Eo

Nhân lành chọn giống để mà gieo
Thoát khổ phiền ưu cõi bọt bèo
Chẳng bị lâm vào thân hoẵng sói
Không còn đọa tới chỗ hùm beo
Đời vui gạo nước tràn xoong thỏa
Biển rộng buồm trăng xõa lưới chèo 
Ngược nẻo xuôi đường luôn rõ chốn
Nơi về bến cũ thả thuyền neo./.
 
Mặc!

Đà mang ngũ uẩn kiếp con người
Diễn trọn vai hề chớ nghỉ ngơi
Lỡ gánh phiền ưu cầu tịnh buổi
Lầm vương khổ não nguyện an thời
Trăng tình nghĩa thắm trên đời dậy
Nét thiện nhân dày giữa nẻo khơi
Mặc cảnh buồn vui đùa giỡn thế 
Chung trà tạm để cõi thiền chơi./.

 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận