THÍCH TÍN THUẬN
 


Tiễn Người Đi Xa


Đường xa khuất bụi ngõ lưu hình
Chốn cũ ai về trải gót xinh
Bạch tháp hồn sương chiều phủ cõi
Hồng liên nghĩa hạ nắng phơi mình
Vô thường khéo buộc cho đời khổ
Ngũ ấm hay vờn để dạ minh
Tắt lửa vùi hương giờ vĩnh biệt
Ngàn năm vọng mãi khúc ân tình./.


Trà Chiều

Trà thơm thảo ngấm đượm bao tình
Ấm dạ trong chiều cõi tử sinh
Để mắt hằng xoe vào những bận
Làm đêm mãi thức ở riêng mình
Mây thầm trách phận căn sầu hãi
Gió khẽ ru hồn cảnh lạc khinh
Giữa sắc cùng hương lòng chẳng ngại
Buồn vui chẳng buộc gót đăng trình./.
 
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận