THÍCH TÍN THUẬN

 

Tình Thu
 

Trời quăng lọn gió khẽ lay cành
Biểu diễn vô thường ngọn lá xanh
Những có liền không màn mộng tưởng 
Vừa tươi đã úa sự mưu thành
Thương đời khách lữ quen đường bụi
Rã nghiệp phong trần ở mái tranh
Thử bụng mùa thu bày có lẽ
Buồn vui vạn hữu khéo hay dành.....!
24.09.2018

Thu Tàn

Nhẹ gió thu về trải ngõ say
Vàng hoe nắng nhạt giữa phương này
Chiều hoang tỏa khói làn sương quyện
Nẻo huyễn chong đèn bóng nguyệt lay
Vẳng tiếng đàn ru dìu mộng trỗi
Ngời con sóng vỗ dậy tâm bày
Cung trầm phách bổng đêm vò võ
Gạ gẫm phong trần thả nốt bay./. 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận