THÍCH TÍN THUẬN


Vành Trăng Khuyết

Đêm về nửa chiếc một vầng trăng
Nhỏ giữa trần gian ánh nhập nhằng
Kỷ niệm năm nào ai đã thích
Ân tình phút tại chẳng còn hăng
Tàn hoa rữa nhuỵ thôi chồng chéo
Chuyển hạ vàng thu dễ néo chằng
Cõi nọ vô thường mê mải gối
Tim hồng quạnh quẽ kiếp hàn băng./.
18.01.2018

Tình Lữ Thứ

Lữ khách qua đường hỏi chuyện chơi
Mà yêu đến nỗi dạ không rời
Ly trà níu nghĩa thêm vài bận
Chén tửu gieo tình cạn những hơi
Cứ tưởng lời thương người mãi gọi
Dè đâu chữ uống bạn quên mời
Nên từ biệt sớm về cho rảnh
Ở lại chưng sầu đó hỡi ơi./.
19.01.2018

 

Lan Hải Yến

Hải yến ai trồng thật rõ thơ
Lừng hương sắc tỏa đẹp không ngờ
Treo giàn lắm kẻ xin sờ trộm
Để giá bao người trỗi mộng mơ
Tháng hạ vườn xanh chùm rễ chảy
Ngày xuân cảnh thắm nụ hoa chờ
Vui buồn gửi lại cùng non nước
Thả những cung đàn vọng tiếng tơ./.
22.01.2018

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận