THÍCH TÍN THUẬN


Vô Đề

Một cánh chim bằng giữa biển khơi
Nào đâu ngại bão cuốn lưng trời
Mây làn ngược gió thầm tung ruổi
Nắng lọn nghiêng mình khẽ rảo chơi
Vẫn đó nhàn an bờ vực thẳm
Cùng kia hỷ lạc ánh trăng ngời
Xanh ngàn lẻ bóng lòng riêng cõi
Mặc nẻo xô bồ mãn khuyết phơi./.
23.04.2017

Vô Đề (II)

Làn mây trắng bạc phủ sơn đầu
Lộng cánh chim bằng giữa biển dâu
Nẻo cũ vầng trăng còn đậm dấu
Đồng xa vạt lúa đã hoe mầu
Vui đời lẻ bóng vườn xanh đậu
Xót cảnh chung đàn mỡ nhạng bâu
Ruổi gió đùa mưa điền vạn mẫu
Nào vương vấn những chuyện ưu sầu.
24.04.2017
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận