THÍCH TÍN THUẬN


Vui Để Sống

Sống giữa hoa hoè cảnh tự nhiên
Lòng hoan hỷ với việc lương điền
Cày tơi cuốc bẫm gieo mầm tịnh
Bảng sớm chung chiều giữ dạ nguyên
Luyện chí hầu mong đời chẳng não
Rèn tâm những để ý không phiền
Xoa đầu hổ thẹn cùng nhân thế
Mộng trước sau rồi cũng ngủ yên./.
16.03.2020
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận