THÍCH TÍN THUẬN


Xuân

Đón buổi xuân thì lạnh lẽo qua
Niềm vui hỷ khánh mộng xuân hòa
Xuân về sắc đượm hồn ai thỏa
Én liệng xuân nồng nghĩa kẻ xa
Gửi ý tình xuân tràn vạn ngõ
Bày xuân đức hạnh phủ bao nhà
Êm lòng đã dạ cùng xuân mới
Tỏa rạng xuân này những đóa hoa./.
23.01.2017
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận