THY LỆ TRANG


Đêm Trăn Trở
 
Ai đem múc đổ ánh trăng vàng,
Cho thế gian đầy chuyện dối gian
Sương khói mong manh: đời huyễn mộng.
Đường trần trơ trọi: kiếp hoang  đàng
Thuyền xưa ...sáo vỡ...tâm còn vọng*
Vườn vắng...thư nhàu...mực chửa loang**
Chếnh choáng men sầu thương nguyệt lặn
Hoa đào có đợi bước chàng sang???

* Tích Trương Chi
** Tích Thôi Hộ đề thơ dán trên cửa nhà cô gái có đôi gò má hồng như hoa đào

 
  Trở lại chuyên mục của : Thy Lệ Trang