TỊNH VIÊN
 
Hạt Ấm
 
Sưởi cùng anh giọt nắng Ca-li,
Dầu chẳng ươm tươi thảm trắng lì
Đông ở đâu về đông gớm rứa
Tuyết từ mô tới tuyết ghê ri?!
Sóc nâu rón rén tình kiều diễm
Thông biếc vi vu khúc diệu kỳ
Tuyết nhé! nhớ khi nàng ghé lại
Kề song xin rụng chút lưu li.


Big Bear, California tháng Một 2014.
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên