TỊNH VIÊN

Kỷ Niệm
(Ngũ độ thanh; Nhị tập danh)
 
Vàng thu thuở trước ĐIỆP bay đầy,
Tựu LỚP ai cười má Đỏ hây
Tay mảnh, hờ nâng TÀ lụa Trắng
BÍM Xanh, mỏng kết chuỗi nơ gầy...
Bỏ ME nhuộm Biếc, em từ giã
Để PHƯỢNG rơi Hồng, gió đuổi vây
Có hiểu, độ xa thời MỰC Tím
PHẤN xưa rũ Bạc mái xuân thầy?!
 
 (Trường cũ, mùa Tựu trường 2015)
---------------
* Tập danh:
- Điệp, Phượng, Me
Tà, Bím
Lớp, Mực, Phấn.
 
- Vàng, Đỏ, Trắng, Xanh,
Biếc, Hồng, Tím, Bạc.
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên