TỊNH VIÊN


Lữ Thứ

 
 Ấp ủ trong lòng một mối thơ,
 Dường như khó tả mấy lưng giờ
 Lênh đênh sóng gợn thuyền lơ lững
 Đủng đỉnh tay chèo dạ ước mơ
 Nhứt hướng trì tâm huân đảnh mộng
 Vạn duyên thưởng nguyệt kiến nguyên sơ
 Không màng ảo tưởng lung lay thức
 Điên đảo chen bòn - dạ bỏ ngơ.
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên