TỊNH VIÊN

Mộng Du
(Tương chao, củ quả ngọt ngon
 Để em kết đẫm, có còn mộng đêm ?)


ĐỂ ta lạc lõng nửa bờ nào,
EM rót bến ta chút ngọt ngào
 KẾT vị nhớ thương xen Rượu đảo
ĐẪM hương tình ái, lẫn Men chao
CÓ đây tha thiết môi cười gió ?
CÒN đấy dịu dàng mắt chớp sao
ĐÊM đã tàn rồi - men nhạt, cạn
MỘNG bừng, mới biết trải chiêm bao.


Quả Giải Thoát

ĐỂ mong đạt đến quả tôi, ngào  (1)
EM phải qua thời khắc luyện, sao:  (2)
- KẾT mối lương duyên cùng củ, quả
- ĐẪM màu nhàn nhã với tương, chao.
CÓ Vô Thường Lẻ người không đếm, (3)
CÒN dục vọng chi túi chẳng bao ?! (4)
MỘNG-Thực, Sắc-Không - đương lý Đạo
ĐÊM, mai Phúc - Huệ dễ chi nào.


*chú thích:
(1)(2): sao, ngào, tôi, luyện: những danh-tính-động từ chỉ trạng thái.
(3) đếm: để ý, đếm xỉa, quan tâm.
(4) túi chẳng bao: lòng tham vô đáy.

 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên