TỊNH VIÊN

 
Nhớ Quê
(Ngũ độ thanh)


*Tặng những người con xa quê
 
Nức nở ai gieo dạ khúc buồn,
Điệu chùng, cung đắng khẽ âm buông
Tựa hồ gió thổi thuyền xa bến
Như thể vàng rơi lá lạc nguồn
Mảnh khảnh mai gầy tươm sắc nhạt
Vật vờ liễu mộng gấp trăng suông
Cố hương ngoảnh lại xa vời quá
Đôi hớp khê trà, lệ bỗng tuôn.

 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên