Tịnh Viên

 Một Chút Xuân Xứ Người
 
Nghe thoảng Xuân về, rộn tiếng ca,
Rủ nhau làm bánh nhớ hương nhà
Lá xanh, nếp trắng, tha hồ gói
Khuôn rộng, chày suông mặc sức thoa
Thẳng - Tét đòn đòn - hoài Đất Tổ
Vuông - Chưng cặp cặp - tưởng quê cha
Đêm cùng thức, đợi bình minh hé
Nước cạn, than tàn, vớt bánh ra.

Say Trà
(Kính tặng 2 bác Song Nguyên và Mai Quang
 là đồng tác giả thi tập "Mời Trà")

Say... say ngỡ tỉnh. Tỉnh đâu hay !
Một hớp trà vui, kéo mộng dài.
Mây Tánh lộng tình, tha thiết gợn,
Gió Tâm hoà bút, lửng lơ bay:
Uốn vần! Vây động - Rồng tung gió,(1)
Lượn bút! Đuôi vòng - Phượng cuốn mây.(2)
Chở kẻ ngưỡng chiêm rời Tục Thế,
Đưa người thưởng lãm ghé Thiên Thai.
Ngụm chiêu, ngụm thưởng, ngây ngây ngất,
Chung tống, chung quân, ngất ngất ngây.
Có phải Địa Đàng ngân khúc ảo ?
Hay là Tiên Cảnh tạc cung say !.
Bay lơ lửng bút, hoà Tâm gió,
Gợn thiết tha tình, lộng Tánh mây.
Dài mộng kéo, vui trà hớp một
Hay đâu tỉnh tỉnh ngỡ say...say.

*Chú thích:
(1)(2): Lời thơ và nét chữ như Rồng bay, Phượng múa.


Xuân Đếm Ngón
(tặng Tịnh Viên)

Hồng Hoa

Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi,
Chẳng thấy Xuân về bến, ghé chơi
Bến tủi, Hương Giang thuyền lẻ nhịp
Thông hờn, Non Ngự bóng chim côi
Cúc cười sân trước không buồn thắm
Mai trổ vườn sau chẳng muốn tươi
Xuân vẫn chờ Xuân, Xuân đếm ngón:
Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi ?
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên