TỊNH VIÊN

 

 Thơ đáp thi hữu Trúc Nguyên

 
 
鴈            情            曲 
NHẠN   TÌNH   KHÚC

 
( 坐  元  帥  兄  感  題  答 )
(Trúc Nguyên sư huynh Cảm Đề đáp)
 
--八  疉  旅--
--bát điệp Lữ--
 
 
旅    鴈    雖    然    正    起    頭
Lữ nhạn tuy nhiên Chánh khởi đầu,
 
忠    如    胚    至    旅    墳    丘
Trung như phôi, chí lữ phần khâu
 
孤    牀    聽    震    懷    商    旅
Cô sàng thinh chấn hoài Thương Lữ
 
春    旅    逢    梅    夢    碧    溝
Xuân lữ phùng mai mộng Bích Câu
 
滾    滾    弟    兄    孢    旅    進
Cổn cổn đệ huynh bào lữ tiến
 
千    千    朋    旅    援    相    求
Thiên thiên bằng lữ viện tương cầu
 
感    題    昨    夜    兮    知    旅
Cảm Đề tạc dạ, hề tri lữ:
 
旅    巽    難    扶    翅    海    鷗
Lữ tốn nan phù sí Hải Âu.
 
 
- 淨  圓.
-Tịnh Viên.
--------------------
-Dịch nghĩa:
 
KHÚC HÁT CHIM NHẠN

 
(Đáp bài "Cảm Đề" của Sư huynh Trúc Nguyên)
 
--Mỗi câu 1 từ "Lữ"--

 
 
Chim Nhạn giao du nhưng vẫn lấy Chánh Pháp làm đầu,
Trung thành như xưa cho tới lúc xuống mộ phần
Nằm bệnh nghe sấm, nhớ thuở bôn ba Thương Lữ(1)
Tuổi xanh gặp mai, ngỡ là mùa xuân Bích Câu(2)
Mặc đời cuộn sóng thế nào, anh em vẫn bao bọc nhau tiến bước
Dẫu đường xa xôi cách mấy, bạn hữu cũng tìm tới dìu dắt cùng
Đêm qua đọc "Cảm Đề"(3) của anh rồi, này người hiểu tôi:
Gió nhẹ khó nâng cánh Hải Âu được.
 
- Tịnh Viên.
--------------------
Thoát thể Lục-Bát:
 
Nhạn hải hồ, nhạn hải hồ
Chở theo Chánh Đạo phá mồ, thoát thai
Sấm rền, Thương Lữ khứ-lai
Bích Câu chuyển mộng hoá mai xuân thiều
Đường xa, đời cuộn hải triều
Đem tình Bằng Đạo ta dìu bước nhau
Hỏi người tri kỷ trước sau:
Gió nào nâng cánh Hải Âu tôi về.

- Tịnh Viên.
--------------------
•Chú thích:
(1) "Thương Lữ" - Tịnh Viên.
 
(2)
-tích "Bích Câu kì ngộ";
-"Mùa Xuân Bích Câu" (trích tập thơ "Cùng Tử Ca" của Lê Phương Châu.
 
(3) Cảm Đề "Hoài Niệm Tình Đệ Huynh" - Trúc Nguyên.

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên