TRÚC NGUYÊN


An Lạc Cảm

Tùng xanh thẳng đứng một thân cây,
Tán lá xoè ra mát đất này
Sớm sớm chim kêu mừng nắng dậy
Chiều chiều gió lộng gợi cờ bay
Chùa im mõ sớm khua tan mộng
Kệ bỗng chuông khuya thức tĩnh ngày
Trúc biếc vờn lay hồ lặng sóng
Vườn thiền tĩnh mịch ý thiền say...!
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên