TRÚC NGUYÊN


Bão Tuyết Tân Sửu

Đầu năm Tân Sửu thấy mà ê
Bão tuyết đột nhiên bỗng kéo về
Giá lạnh vây quanh người khốn khổ 
Buốt đau bủa khắp vật trơ tê
Nhiều nơi điện cúp nhà u ám
Lắm chỗ tuyết rơi khách não nề
Phố xá nông thôn sầu quạnh quẽ 
Đầu năm Tân Sửu thấy mà ê!
 
Mà ê tuyết trắng bão ùa về
Trắng xoá nơi nơi trắng bốn bề
Lạnh thấu xương da da sắc tái
Buốt cùng tuỷ não não thân tê
Đường trơn điện cúp nhà trơ lạnh
Ngỏ lặng mây giăng phố vắng hoe
Cảnh tượng đìu hiu trùm vạn loại 
Mà ê tuyết trắng bão ùa về 
 
Ùa về bão tuyết ngập sơn khê 
Thống khổ trần gian thấy não nề 
Quạnh quẻ trời mây tuyết trắng phủ
Đơn côi lữ khách thân lẻ lê 
Ra vào sớm tối niềm cô quạnh 
Lui tới mai hôm cảnh lạnh tê
Tân Sửu xuân nay cam chịu cảnh 
Ùa về bão tuyết ngập sơn khê! 

Nỗi Niềm Bão Tuyết 
 
Dịch họa chưa yên bão tuyết theo
Khắp nơi nước Mỹ bỗng tiêu điều
Bốn bề tuyết trắng cây trơ lá
Mọi nẻo đường im tuyết phủ rêu
Chính phủ ngậm ngùi cơn buốt lạnh
Nhân dân nơm nớp nỗi hoang liêu 
Chung lưng đấu cật dìu qua khổ 
Lặng lẽ sớt chia cảm động nhiều!
 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên