TRÚC NGUYÊN
 

Cảnh Vắng

Mây tan nắng hiện ánh dương đầy,
Cỏ biếc tùng xanh gió thoảng đây
Bóng ngã hoa đơm tươm sắc thắm
Chiều nghiêng trúc vẫy nhịp thân gầy
Ta về nhẹ bước nghe chuông đổ
Khách đến thoáng nhìn ngắm lá bay
Đất lạ quê người thêm cảnh vắng
Niềm riêng khắc khoải chạnh phương này.

California, 25-03-2019
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên