TRÚC NGUYÊN

 

Chùa Thiêng

 

Chùa thiêng ngự toạ đỉnh thiêng non

Chuông vẳng sớm hôm ác nghiệp mòn

Ngọc kệ ngân vang vơi ảo mộng

Thiền kinh trầm bổng chuyển mê con

Hào quang toả rạng tâm thanh thản

Ánh đạo huy hoàng dạ sắt son

Thiện hạnh vun trồng khai giác lộ

Hồi đầu bỉ ngạn nguyện viên tròn.

 

Califonia, 12-12-2019

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên