TRÚC NGUYÊN
 

 

Nguyên tác:

 吊羅城歌者

一枝濃艷下蓬瀛,
春色嫣然動六城。
天下何人憐薄命,
塚中應自悔浮生。
胭脂不洗生前障,
風月空留死後名。
想是人間無識趣,
九泉去伴柳耆卿。
 
阮 攸
 
Phiên âm:
 
Điếu La Thành ca giả

 
Nhất chi nùng diễm há Bồng Doanh,
Xuân sắc yên nhiên động lục thành.
Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh?
Trủng trung ưng tự hối phù sinh.
Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng
Phong nguyệt không lưu tử hậu danh.
Tưởng thị nhân gian vô thức thú,
Cửu tuyền khứ bạn Liễu Kỳ Khanh.
 
Nguyễn Du 
 
Dịch thơ:
 

Điếu Ca Nhi Thành La 

 
Một cành nồng thắm xuống Bồng Doanh 
Xuân sắc kiêu sa động sáu thành 
Thiên hạ ai người thương bạc mệnh
Mồ hoang tự ngã hối phù sanh
Phấn son chẳng rửa bình sanh chướng
Trăng gió không lưu hậu thế danh
Cảm tưởng nhân gian không kẻ biết
Suối vàng kết bạn Liễu Kỳ Khanh.
 
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Phỏng dịch)

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên