TRÚC NGUYÊN
 
 
 

Đông Sang

Đông sang giá lạnh khắp mười phương,
Lá rụng cành lay trúc điểm vườn
Suối nước êm đềm in bóng nguyệt
Thềm hoa óng ả quyện hơi sương
Đường về vạn dặm mây hoà điệu
Nẻo hướng muôn trùng gió toả hương
Vũ trụ càn khôn tràn khí lạnh
Đó đây hiển hiện nét vô thường!

 

California, 08- 12-2018
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên