TRÚC NGUYÊN
 

Khương Tăng Hội Thiền Sư Hạnh
 
Mười tuổi không may mất mẹ cha
Cư tang hiếu kính vẹn tình nhà
Ân sâu dốc trả tâm quy đạo 
Nghĩa nặng mong đền chí xuất gia
Phật Pháp tinh thông an lạc hiện 
Thiền Kinh quảng lãm não phiền xa
An Ban Thủ Ý vui nguồn sống 
Lục Độ Tập Kinh toả đức hoà.
 
Thích Đạo Thiền Thiền Sư Hạnh

Xuất gia lập hạnh giới tinh nghiêm 
Pháp hoá cao thâm rạng ánh thiền 
Dốc chí huân tu gương hạnh sáng 
Bền tâm luyện tập đức hương thiêng 
Kinh luân diễn giảng bày chân nghĩa 
Luật tạng nghiên tầm hiển diệu duyên 
Tăng tục kính quy nương học đạo 
Tông phong vĩnh chấn sáng thiền viên.
 
Thích Huệ Thắng Thiền Sư Hạnh

Ẩn cư vui với cảnh sơn lâm 
Trì tụng Pháp Hoa thoả chí tầm 
Giản dị ung dung trồng đạo nghiệp
Thanh nhàn tự tại dưỡng nguồn ân
Ngày đêm nhập định quy chơn trí 
Sớm tối tham thiền hướng diệu tâm 
Nhật nguyệt thong dong du ngoại vật 
Đèn thiền thắp sáng tỏa hương âm.
 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tổ Sư Hạnh

Tham phương học đạo khắp sơn miền 
Tây Trúc, Đông Nam gặp chướng duyên
Vũ Đế mê lầm toan diệt Phật
Lưu Chi ẩn nhẫn gắng tham thiền 
Tư Không Tăng Xán truyền tâm diệu
Giao Chỉ Tỳ Ni xiễn lẽ huyền 
Suối đạo nguồn thiền tuôn dõng xuất 
Tượng Đầu Tinh Xá mở nguồn thiêng...!
 
Pháp Hiền Thiền Sư Hạnh

Pháp Vân thiền tự kết lương duyên 
Học đạo huân tu nối mạch thiền 
Vật ngã đều quên quy diệu tánh
Chim muôn thảy kính hướng an miền 
Tiên Du giảng đạo khai nguồn diệu 
Chúng Thiện hành thiền mở suối thiêng
Tăng tục nơi nơi nương học pháp 
Thiền tông vực dậy rạng Nam thiên...!
 
 
Thanh Biện Thiền Sư Hạnh 

Kim Cang tụng niệm suốt nhiều năm 
Áo nghĩa chưa thông mờ mịt tâm 
Một sớm thiền tăng nêu ý hỏi 
Bao thu đạo nghiệp 
rõ phương tầm 
Huệ Nghiêm mở tuệ bày ân đức 
Thiên Đức an tâm diễn pháp âm 
Thanh Biện thiền sư thừa ấn tổ 
Dựng xây Phật đạo chuyển duyên trần.
 
 Định Không Thiền Sư Hạnh 

Thế số tinh thông, hợp lễ nghi 
Người người ái mộ kính tâm quy
Nam Dương pháp hội thông nguồn chỉ 
Cổ Pháp thiền môn mở suối bi
Pháp hoá hưng long quang rạng sáng 
Tâm nguyền chí thiết đạo ngời huy 
Quỳnh Lâm thịnh vượng soi kim cổ
Vạn thuở còn lưu sấm diệu kỳ...!
 
Vô Ngôn Thông Thiền Sư Hạnh

Điềm đạm vô ngôn lặng lẽ không 
Siêng năng lễ Phật chẳng nề công 
Thiền tăng gạn hỏi nhằm khai tuệ
Nhân giả suy tư cốt mở lòng 
Bá Trượng thiền sư trao ấn chứng 
Hoà An thạch trụ nối tông phong 
An Nam diện vách vô âm tính
Thiền mạch uy linh vang núi sông
 
Cảm Thành Thiền Sư Hạnh 

Kinh văn tụng niệm đức cao ngời
Hạnh nguyện huân tu vang khắp nơi
Họ Nguyễn phát tâm dâng cúng đất
Thần Nhân ứng mộng mách khai lời 
Thiền môn dựng lập tham sân cạn
Giáo pháp khai thông chướng nghiệp vơi 
Suối ý thanh lương tâm địa tĩnh 
Cảm Thành thiền tuệ chiếu muôn đời…!
 
 Thiện Hội Thiền Sư Hạnh

Đông Lâm thiền tự kết huyền duyên
Sơn thuỷ vân du học đạo huyền
Cật vấn kinh văn mong tuệ sáng 
Cần cầu ý tổ mở nguồn thiêng
Thời thời gần gũi chăm hầu tổ
Khắc khắc tịnh tu thấu tỏ thiền
Một sớm cơ duyên soi triệt cốt
Tức tâm tức Phật tức thiền nguyên…!
 
California, 14-06-2021
Thích Chúc Hiền (kính đề)

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên