TRÚC NGUYÊN


Hoài Niệm

Thềm hoa trước gió cánh tung rơi,
Nắng mới xôn xao ngập đất trời.
Đất mẹ thơm lừng hương lúa trổ, 
Quê cha ngọt lịm giọng hò trôi.
Nhìn lên đỉnh tháp mây im tiếng,
Ngó xuống dòng giang sóng vỗ lời.
Lối cũ ta về nghe nhịp sống,
Từng đàn em nhỏ rảo rong chơi...!

California, Mạnh Thu, 2018
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên