TRÚC NGUYÊN
 
 
Hoài Niệm Quê

Sương sa phủ kín cảnh chân đèo,
Gió thoảng đêm về sóng khẽ reo
Bến cũ thuyền neo sông vắng lạnh
Đò xưa khách đến xóm thưa nghèo
Trời yên lác đác mây phiêu lãng
Đất lặng mơ màng sóc nhảy leo
Núi thẳm non cao chim chóc ngủ
Dòng sâu nước biếc lửng lơ bèo...!California, 13-12-2018
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên