TRÚC NGUYÊN
 
Hoài Niệm Thu

Chiều thu nắng dọi ghé thăm nhà,
Thăm lại chùa quê dạ xót xa,
Cảnh cũ còn đây bình đựng nguyệt,
Vườn xưa vẫn đó ấm đun trà.
Thiền sàng tọa cụ im không tiếng,
Phật điện đèn hương lặng chẳng hoa.
Bến cũ đò xưa thuyền vẫn đợi.
Người đâu chẳng thấy lệ sa nhoà...!
 
California, 21-10-2018

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên