TRÚC NGUYÊN 


Hoài Niệm Tình Đệ Huynh
( Thân tặng sư đệ Tịnh Viên)


Lâu rồi chẳng thấy Tịnh Viên đâu,
Có phải tơ duyên chuyển niệm đầu?
Nhớ thuở sum vầy nơi cửa trước,
Hoài khi vắng vẻ chốn vườn sau.
Trai đường ý đạo bày thi ý,
Phật điện hương nguyền kết nghĩa câu.
Những tưởng duyên lành thêm hạnh ngộ,
Nào ngờ lặng lẽ mãi xa nhau...!

Nào ngờ lặng lẽ mãi xa nhau,
Đệ có khoẻ không mộng bớt sầu?
Thấu lẽ chơn tâm gìn nghĩa thắm,
Thông nguồn diệu pháp niệm ân sâu.
Quê cha Lạc Việt hồn lưu nguyện,
Đất tổ An Nam dạ mẫn cầu.
Nhẹ gót dừng chân hoài kỷ niệm,
Ghi lời nhắn gửi tạc tình châu....!


California, 29-06-2018
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền (Cảm đề)
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên