TRÚC NGUYÊN

 
Kết Bạn Xa
Kính tặng quý Thi Hữu
Kính chúc quý Thi Hữu năm mới 2020 vạn sự cát tường.
 
Đường luật trang thơ kết bạn xa
Lời hay ý đẹp góp trang nhà
Câu từ chứa đựng niềm hoan hỷ
Ý tứ nêu bày nghĩa thuận hoà
Bốn biển anh em tường ý đạo
Năm châu bằng hữu rõ thiền ca
Cùng nhau chung sức xây niềm hạnh
Để nẻo đi về thơm ngát hoa...!
 
California, 22-12-2019
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên