TRÚC NGUYÊN
 
Linh Phong Hoài Cảm

Linh Phong (*)Phật tượng giữa non ngàn,
Rạng nét từ bi độ thế gian.
Cát Tiến lương dân quy chánh đạo,
Phương Phi bổn đạo hướng thiêng sơn.
Mây giăng, gió mát, hoàng hôn xuống,
Biển lặng, trăng thanh, nhịp sóng vờn.
Cảnh vắng thiền môn chuông sớm vẳng,
Mõ rền diệu đạo tỏa mênh mang...!
 
-Chú thích: (*) Linh Phong: Chùa Linh Phong hay còn gọi là Linh Phong Thiền Tự toạ lạc trên sườn phía Đông Nam núi Bà, thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách thành Trà Bàn ( Đồ Bàn ) khoảng hơn 30 dặm. Đây là ngôi cổ tự có từ chúa Nguyễn Phúc Chu do nhà Sư người Trung Quốc tên là Lê Ban tức Tịnh Giác Thiện Trì Đại Lão Thiền Sư khai sơn. Hiện nay có tôn tượng Phật Thích Ca ngồi cao 62 m được xem là tôn tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á.
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên