TRÚC NGUYÊN
 
 

龍 湶 京 詠

Trúc Nguyên

 

龍 湶 古 寺 實 莊 嚴

塔 塔 高 高 顯 道 玄

寂 靜 花 園 松 説 法

安 平 京 象 水 開 襌

明 音 鳥 話 除 貪 欲

綠 葉 梅 張 解 惱 煩

七 寶 觀 音 皆 絕 作

一 時 客 到 結 浪 緣

 

Phiên âm:

 

Long Tuyền Cảnh Vịnh

 

Long Tuyền cổ tự thật trang nghiêm

Tháp tháp cao cao hiển đạo huyền 

Tịch tĩnh hoa viên tùng thuyết pháp

An bình cảnh tượng thủy khai thiền

Minh âm điểu thoại trừ tham dục

Lục diệp mai trương giải não phiền

Thất Bảo Quan Âm giai tuyệt tác

Nhất thời khách đáo kết lương duyên

 

Phỏng dịch thơ:

 

Vịnh Cảnh Chùa Long Tuyền (*)
 

Long Tuyền chùa cổ thật trang nghiêm 

Các tháp cao ngời tỏa đạo huyền

Vắng lặng vườn hoa cây nói pháp

An bình cảnh trí suối khơi thiền 

Tiếng thanh chim hót vơi tham dục

Lá biếc mai khoe lắng não phiền 

Thất Bảo, Quan Âm đều thắng cảnh

Mỗi lần khách đến kết lành duyên.

 

California, 01-05 2020 

-------------

(*) Chùa Long Tuyền Tp. Hội An


  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên